Let Things Die (Craig Freshley)

https://goodgroupdecisions.com/let-things-die/

Aanmoediging om zaken in organisaties (zoals commissies, projecten, systemen) waar geen energie meer in zit, af te laten sterven. Zo komt er energie vrij voor nieuwe dingen.

Daarnaast ook het voorstel om nieuwe commissies, projecten en wat je zoal niet inricht in een organisatie, te voorzien van een “sunset provision” –> ze worden automatisch opgeheven na een bepaalde tijd, tenzij ze hun waarde hebben bewezen!

Nassim Taleb heeft een soortgelijk idee voor overheidsinstanties. Nieuw adviesorgaan, instituut, etc? Over 10 jaar houdt het automatisch op, tenzij….

Wat mij betreft kunnen we dit meteen invoeren.

Interessant? Laten we digitaal kennismaken op LinkedIn!